O psihološkom savetovanju

2B usluge savetovanje 03Savetovanje kao proces, metod i/ili tehniku srećemo u različitim profesijama. Možemo reći da nas od malih nogu roditelji i okruženje savetuju da “bolje” živimo, a potom i mi našu decu učimo istom kroz razne forme nuđenja saveta. U svom tom opštem i posebnom korišćenju termina savet/savetovanje ponekad i ne znamo i ne umemo da napravimo distinkciju šta radimo. Pokušaćemo da uokvirimo osnovne pojmove koji najčešće unose nejasnoću – savetovanje (counseling), vođenje (guidance) i davanja saveta (advice).

Metode savetovanja, a i vođenja koristimo u radu sa osobama koje imaju teškoće u psihosocijalnom prilagođavanju i traže savet za bolji način rešavanja istih. Možemo ga realizovati kroz individualni i grupni rad. Težište rada savetodavca su aktuelni i situacioni problemi koje pojedinac ili porodica ne mogu i/ili ne umeju sami da reše. Pomažemo im da potraže rešenja svojih problema kroz individualni i porodični pristup.

Cilј savetovanja i vođenja je otklanjanje prolaznih problema i teškoća pojedinca ili porodice, što ga razlikuje od psihoterapije, čiji je cilj kompleksniji. Proces savetovanja počinje zahtevom klijenta da dobije objašnjenje o svom problemu. Davanja saveta (advice) je neposredno objašnjenje ili informacija po kojoj se klijent/klijenti ponašaju ukoliko je prihvate. Savet se može dobiti u specijalizovanim savetodavnim ustanovama, centrima za socijalnu rad, psihijatrijskim klinikama, domovima zdravlja i sl., usmeno ili putem telefona.

2B usluge savetovanje 04Davanje saveta može biti osnova za nastavak rada (upućivanje na lečenje i sl.), psihoterapiju, ili druge oblike pomoći. Davanje saveta, informisanje i vođenje su sastavni delovi procesa savetovanja. Kada govorimo o psihoaktivnim supstancama (PAS), većina roditelja brine da li njihovi sinovi ili ćerke zloupotrebljavaju PAS i ne uspevaju, ne umeju da o tome razgovaraju. Za roditelje koji traže savet zbog sumnje da njihova deca zloupotrebljavaju PAS, ili su svoju sumnju već potvrdili, na početku je veoma važno da znaju kako da se prema njima ponašaju u cilјu razrešenja sumnje ili započinjanja lečenja. Često roditelji ne mogu da se dogovore o načinu rešavanja problema, a mladi ne znaju kako da roditeljima saopšte da imaju problem sa PAS. Kada su u pitanju bračni partneri, često su tolerancija i ”žrtvovanje” partnera (koji ne uzima PAS) glavni faktori za netraženje saveta. Krizne situacije (očekivane ili izazvane) u porodici uz savetovanje mogu da budu adekvatno usmerene i upotrebljene za prevazilaženje poteškoća i/ili lečenje.


Inspirativne misli

 • 2bb0136742b1cbb44189c9f6fe222c45 800x800
 • 3ad7d255aaf6bc8bf51b55a43367a682 800x800
 • 5e0fe3ccf81929543e4accf17d20fab8 800x800
 • 841236ea351ba100c6a702137fc5c82a 800x800
 • 16592e0df320a956ad36526cb9cdb315 800x800
 • 937613b973a7f6c8d6c3c968be1962d3 800x800

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

 • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
 • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
 • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
 • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća