O porodičnoj psihoterapiji

2Aa usluge porodicna psihoterapijaPorodična terapija spada u grupu humanističkih psihoterapija, usmerena na porodicu kao celinu i njene sastavne elemente (brak, roditeljstvo, deca/“siblinzi“). Obuhvata rad sa pojedincem, parom i/ili porodicom koji mogu imati psihološko-psihijatrijske probleme u funkcionisanju i odnosima.
Porodična terapija je generičko (opšte) ime za široku i heterogenu grupu pristupa (strukturalni, strateški, sistemski, narativni i sl.). U našoj sredini je veoma zastupljena sistemska porodična terapija, još od 80-tih godina XX veka.

Sistemska porodična terapija (SPT) posmatra i tretira porodicu kao (živi) sistem, koji prolazi kroz razvojne faze i promene gde su individualna ponašanja (ili individualni ponašajni obrasci) nastala u okviru tih šema/izvora opšteg porodičnog sistema. Možemo reći da je jedinica /fokus terapijskog delovanja interakcija u porodičnom sistemu (struktura, sastav, funkcija, relaciona obeležja i dr.). SPT tretira ponašanje članova porodice kao proizvod tog sistema koji kroz cirkularnu uzročnost utiče na jednog i na sve članove. Simptomatsko ponašanje tj. ponašanje jednog člana porodice koji “nosi” simptom (problem) sagledava se kontekstu porodice i njegovoj interakciji sa drugim članovima porodice (i drugih sistema: familije, profesionalnog – društvenog sistema). U praktičnom radu se redefiniše pitanje “zašto je problem nastao” u eksplorisanje “kako je problem nastao, kako se održava, usložnjava/komplikuje i traje u porodičnom sistemu”.

Osnovni principi/koncepti PT (porodične terapije) su: porodica kao sistem (subdelovi: bračni, roditeljski, dečiji; granice, pravila, struktura, komunikacija), usmerenost na problem (višeznačnost problema, razvojna ili nerazvojna kriza, transgeneracijski obrazac ponašanja), relativnost postavljanja psihijatrijske dijagnoze (PT usmerena na porodične interakcije i promenu strukture ), “ovde i sada” (fokus na sadašnji momenat i povezivanje sa prošlošću radi preveniranja budućih problema), životni ciklusi (specifične razvojne faze porodičnog sistema prolaze kroz istorijsku/vertikalnu dimenziju-transgeneracijski prenos i horizontalnu/razvojnu dimenziju – adaptabilni razvojni zahtevi), normalnost porodičnog funkcionisanja (objedinjavanje razvojne i sistemske perspektive uz spajanje socijalnog i razvojnog konteksta).

2Aa usluge partnerska psihoterapijaCiljevi SPT su napraviti promenu I i/ili promenu II reda. Promena I reda znači smanjenje ili prestanak simptoma jednog člana, ali pojava nekog simptoma kod drugog člana porodice (muž prestane da problematično pije, ali žena razvija depresiju i dr.). Promena II reda znači nestanak simptoma kod jednog član porodice bez pojave problema kod drugog ili u porodici (promena u strukturi, interakcijama u porodici koja je otvorena za dalji razvoj).

Kome je namenjena?

 1. Razvojne (adolescentne krize, psihosomatska ponašanja, odlazak adolescenta..) i/ili nerazvojne krize (teško oboleo član porodice, nasilničko ponašanje, podizanje deteta sa posebnim potrebama…)
 2. Rešavanje strukturalnih odnosa i problema u porodici
 3. Krizne situacije širokog spektra
 4. Problemi ponašanja i bolesti zavisnosti
 5. Separacioni problemi
 6. Nedostatak bliskosti
 7. Teškoće u komuniciranju
 8. Partnerski i roditeljski konfliktni odnosi…

Sistemska porodična terapija ne tretira paranoidna stanja i demenciju. Intenzitet, odnosno dužina trajanja terapije se razlikuje od slučaja do slučaja, ali pripada kraćim psihoterapijskim modalitetima. U fazama akutne krize nekada je potrebni videti se i dva ili više puta nedeljno, dok je u svim ostalim okolnostima preporučljivo od jednom nedeljno do jednom mesečno odlaziti na seanse u dužini do godinu dana. Seanse traju 45-50 minuta (individualna/partnerska terapija), odnosno 1h.15min, kada se radi sa porodicom. Može se raditi u ko-terapijskom sastavu ili sa jednim terapeutom, sa ili bez supervizije.


Inspirativne misli

 • 2bb0136742b1cbb44189c9f6fe222c45 800x800
 • 3ad7d255aaf6bc8bf51b55a43367a682 800x800
 • 5e0fe3ccf81929543e4accf17d20fab8 800x800
 • 841236ea351ba100c6a702137fc5c82a 800x800
 • 16592e0df320a956ad36526cb9cdb315 800x800
 • 937613b973a7f6c8d6c3c968be1962d3 800x800

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

 • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
 • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
 • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
 • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća