O Lajf koučingu

2C usluge life coaching 01Coaching je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost. Coaching je trening za povećanje sposobnosti za ljubav i rad. Treniranje životnih veština se može sprovoditi u svim bitnim oblastima života, i u svim uzrastima.

 

Mogu se usavršavati: socijalne veštine, veštine organizacije života, veštine rukovođenja, veštine vladanja stresom, veštine pregovaranja, prodaje, veštine uspostavljanja zadovoljavajućih odnosa, veštine prezentovanja sebe i svog rada, veštine koncentracije i postizanja poželjnih mentalno-emotivnih stanja, veštine samoregulacije, veštine kreiranja tima, rada u timu i rukovođenja timom, veštine razrešavanja konflikata, rešavanja problema, upravljanja vremenom, veštine postavljanja ciljeva i kreiranje akcionog plana, veštine motivisanja sebe i drugih…kreiranja efikasne životne strategije. „Coaching“ je usmeren u potpunosti ka rastu i jačanju potencijala i snaga koje će istisnuti mesto neadekvatnih načina funkcionisanja.

Psihodinamski coaching

2C usluge life coaching 02Psihodinamski coaching je vrsta coachinga koji je zasnovan na dubljem poznavanju psihodinamike, nesvesnih procesa, interakcije i dinamike različitih snaga u okviru ličnosti, nesvesnih ili predsvesnih interakcija između ljudi, u okviru grupe, između grupa… Psihodinamski coaching omogućava coachu da radi i ispod površine, ispod nivoa pojavnog. Većinom se coaching tehnike zasnivaju na takozvanim “soft skills” veštinama (kao što su npr. menadžment vremena, postavljanje ciljeva…), veštinama koje podrazumevaju da je dovoljno pokazati osobi kako se nešto radi i podrazumevaju da nema unutrašnjih, nesvesnih otpora sprovođenju toga u životu. Nerazumevanje nesvesnih otpora promenama čini mnoge “self help” metode i coaching procedure neefikasnim.

O.L.I. Metod je naš “proizvod”, nastao kroz više od dve decenije psihoterapeutske prakse. Koristili smo u svojoj praksi brojne psihoterapijske metode: psihoanalizu, transakcionu analizu, bioenergetiku, geštalt, kognitivno bihejvioralne procedure… Vremena su se menjala, život je postajao sve teži, ljudi koji su nam se obraćali za pomoć imali su sve manje vremena i novca za dugotrajna istraživanja sopstvene ličnosti. Osetili smo da nam je potreban neki metod koji je prilagođen našim uslovima života, našim ljudima. Tako smo počeli da kreiramo O.L.I. Metod.

Osnovni zadatak koji smo postavili sebi je da metod bude efikasan, da proces traje relativno kratko (nekoliko meseci), ali da ne bude “plitak”. Želeli smo metod koji ostavlja trajne pozitivne efekte na kvalitet života osobe koja prođe kroz taj proces. Da bi to bilo moguće, metod je morao da sadrži saznajne procedure kroz koje bi osoba mogla da napravi “poprečni presek” svoje ličnosti, shvati šta želi od života i kako to može da postigne, prepozna one snage u sebi koje ometaju samorealizaciju, otkrije i pojača svoje potencijale, napravi jasan plan-životnu strategiju koja vodi ka ispunjenju postavljenih ciljeva i razvije dovoljno sopstvenu motivaciju, samopouzdanje i volju da radi na ostvarivanju svojih ciljeva.

U klasičnim psihoterapijskim pristupima osoba dođe kod psihoterapeuta i priča o svojim problemima. Postepeno se otvara i korak po korak ide ka dubljem razumevanju sebe. Takva procedura je dobra, i može biti efikasna, ali može i da potraje prilično dugo. Zbog toga smo razvili određene procedure koje vode osobu kroz proces samootkrivanja postavljajući pred nju određene zadatke-upitnike i vežbe koje se rade i van seansi sa psihoterapeutom. Ti O.L.I. protokoli ciljano navode osobu na traženje odgovora na ključna pitanja o sebi i svom životu, zahtevaju da precizno i napismeno napravi poprečni presek svog života i jasno formuliše svoje životne strategije.

Osoba koja prođe kroz O.L.I. Metod u svojim rukama ima jasan i precizan “akcioni plan” za realizaciju svojih životnih ciljeva u svim važnim oblastima života-ljubavi, karijeri, finansijama, roditeljstvu, braku, zdravlju, ličnom razvoju…

N. Jovanović


Inspirativne misli

 • 2bb0136742b1cbb44189c9f6fe222c45 800x800
 • 3ad7d255aaf6bc8bf51b55a43367a682 800x800
 • 5e0fe3ccf81929543e4accf17d20fab8 800x800
 • 841236ea351ba100c6a702137fc5c82a 800x800
 • 16592e0df320a956ad36526cb9cdb315 800x800
 • 937613b973a7f6c8d6c3c968be1962d3 800x800

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

 • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
 • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
 • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
 • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća