Ljubomora

06 ljubomora

Ljubomora, kao snažno neprijatno osećanje, javlja se u situacijama kada se suočavamo sa mogućim gubitkom ljubavi, odnosno partnerske veze. Ljubomora nastaje kada treba da sačuvamo nešto što smatramo vrednim, dragocenim. Iako se može javiti u svim vrstama relacija (pa čak i prema neživim objektima), obično se prvo misli na partnersku vezu, na ljubav. Upravo se ljubomora u emotivim vezama smatra najprisutnijom i najtežom. Doživljaj ljubomore, pa i sama pomisao da ćemo možda ostati bez nečeg dragocenog, a pre svega bez partnera, izaziva negativna osećanja poput anksioznosti, besa, pa i sramote.

Smatra se da je reč ljubomora nastala od grčke reči zelaous a označava vatrenu posvećenost promovisanju neke osobe ili objekta. Ljubomora se definiše kao složeno osećanje pomešanih osećanja uznemirenosti, ljubavi, mržnje, ozlojeđenosti, poniženja, tuge i bola, usled uverenja ili sumnje, koji mogu biti opravdani kao i neopravdani, da voljena osoba pokazuje naklonost prema drugoj osobi. Neprijatno osećanje zasniva se na posesivnoj ljubavi, a njegov temelj je strepnja da će se izgubiti partnera. Ljubomora može biti slaba, ali može postati i patološki snažna. Javlja se na svim uzrastima i svim kulturama. Smatra se čak da i šimpanze i slonovi imaju tendenciju ka ispoljavanju ljubomore.

Kao kompleks negativnih osećanja (povređenost, bes, anksioznost, očaj, stid, sramota, krivica...) koja su često umrežena sa ljubomorom, prema REBT-u, se ljubomora može manifestovati kao zdrava i nezdrava emocija. U našem jeziku ne postoji termin koji bi jasno razlikovao ove dve vrste osećanja, pa ćemo ih stoga označavati sa racionalna i iracionalna ljubomora. Iracionalna ljubomora nastaje iz iracionalnih uverenja, dok zdrava, racionalna ljubomora nastaje iz racionalnih uverenja.

Neophodan uslov za pojavu iracionalne ljubomore je da se osoba nalazi ili da veruje da se nalazi, u situaciji koja predstavlja pretnju i opasnost za njenu emotivnu vezu. Ta situacija može biti realna, ali može biti i samo zaključak osobe u odnosu na realni događaj, odnosno aktivirajući događaj. Događaji sami po sebi ne stvaraju negativne emocije, stoga drugi neophodan uslov da se javi iracionalna ljubomora predstavlja okolnost da osoba razmišlja na iracionalan način. Iracionalna uverenja koja su po prirodi apsolutistička i dogmatska održavaju negativno osećanje iracionalne ljubomore. Kada se radi o iracionalnoj ljubomori, koja je praćena iracionalnim uverenjima, osoba je sklona da postavlja apsolutističke zahteve kao što su: „Moj partner apsolutno mora gajiti naklonost samo i jedino prema meni“, „Moj partner može da smatra da je neka osoba atraktivna, ali ja moram biti najatraktivnija osoba za njega“, „Ja moram biti osoba u koju je moj partner najviše bio zaljubljen u životu“, „Nijedna osoba suprotnog pola ne sme gajiti naklonost prema mom partneru“ ...

Apsolutistički zahtevi, kao jedan od principa iracionalnih uverenja, su beskompromisni i dogmatski zahtevi koji stvaraju probleme osobi, jer ona tiraniše sebe zahtevajući da se nešto mora ili ne sme dogoditi. Iracionalna uverenja koja u sebi sadrže užasavanje su nezdrava, negativna i ekstremna. Osoba ih doživljava kao nešto najgore što može da joj se dogodi i ne postoji ništa užasnije od mogućnosti da se nekim slučajem ta pretnja zaista dogodi. (“Ja moram biti jedina osoba u koju je moj partner zaljubljen i bilo bi užasno da to ne bude tako“). Osobe koje imaju nisku frustracionu toleranciju često misle da nisu u stanju da podnose određene događaje u životu. Ova iracionalna uverenja su takođe zasnovana na apsolutističkim zahtevima. („Ne bih mogla podneti činjenicu da moj partner gaji interese prema nekoj drugoj osobi“). Obezvređivanje sebe (drugih ili života i životnih uslova) još jedan su vid iracionalnih uverenja. Osoba često može misliti za sebe da je bezvredna ukoliko partner ne ispunjava apsolutističke zahteve: „Moj partner mora gajiti interese jedino prema meni, a ako nije tako to znači da ja ne vredim ništa“.

Osećaj povređenosti kao komponenta iracionalne ljubomore sadrži tri elementa: Ideju da je osobu partner povredio, a da ona sama nije zaslužila takav tretman; kategorički zahtev da njen partner to ne sme da radi, stav samosažaljenja. Ličnost menja ponašanje i veoma često počinje da prati partnera, uporno ga ispituje i neprekidno kontroliše, postavljajući besmislene zamke koje će joj dati dokaze! Neretko se partneru nameću ograničenja, traži se način kako da partnera kazne za nedolično ponašanje, a želja za osvetom dodatno kontaminira i samu ličnost i odnos sa partnerom.

Kod mnogih disfunkcionalnih osećanja, kao što je to slučaj sa neosnovanom ljubomorom, bez obzira da li se radi o naučenom modelu ponašanja, iskustvenom obrascu ili tendenciji same osobe ka apsolutističkim zahtevima spram sebe, drugih ili života, REBT pristup često predstavlja terapiju izbora. Kroz ABC model, osoba – ne samo što može da nauči kako da svoja iracionalna uverenja transformiše u racionalna, u vezi sa konkretnom problematikom koju doživljava, već ima mogućnost da putem vežbanja i tzv. domaćih zadataka, nauči tehnike koje kasnije kroz život može primenjivati kao metod kojim lakše ostvaruje uvide i samoregulaciju.

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

  • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
  • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
  • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
  • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća