Krivica

 • Autogeni trening napredni nivo

  3Bb treninzi autogeni napredni 1AUTOGENI TRENING NOVE GENERACIJE- Integrativni pristup NAPREDNI NIVO
  (ATNG-IP)

  Autogeni trening je savremena psihološki priznata i psihoterapijska tehnika za borbu sa stresom. Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

 • Autogeni trening osnovni nivo

  3Ba treninzi autogeni osnovni 1AUTOGENI TRENING NOVE GENERACIJE - Integrativni pristup OSNOVNI NIVO
  (ATNG-IP)

  Autogeni trening je savremena psihološki priznata i psihoterapijska tehnika za borbu sa stresom. Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

 • BURN OUT - Profesionalno sagorevanje

  12 burnout

  Opis sindroma profesionalnog sagorevanja u svom značenju, čini se da ima i opis narušavanja etičkih principa u psihoterapiji. Psihoteraeput – pomagač, treba uvek i svugde spreman, sposoban, zainteresovan da, u okvirima svojih profesionalnih kompetencija, pruža pomoć uz kompleksno poštovanja svih uslova rada, potreba klijenata i etičkih kodeksa. Sa druge strane, Burn-out, po savremenoj dijagnostici predstavlja vitalnu iscrpljenost koja se manifestuje kroz emocionalnu iscrpljenost, gubitak interesovanja i razvijanje negativnog odnosa prema klijentima i doživljaj sopstvene profesionalne neefikasnosti pri čemu se lični rad procenjuje kao neadekvatan.

 • Da li su naše tajne sigurne?

  11 tajne

  Poverenje i poverljivost u odnosu klijent – terapeut

  Načelo ili pravilo poverljivosti predstavlja sasvim poseban nivo terapijskog procesa koji je umrežen sa terapijskim odnosom i uspostavljenim poverenjem. Od posebnog je značaja da se svi učesnici terapije slože koji princip poverljivosti će biti zastupljen, izvan zakonskih normi koje obavezuju terapeuta na uvažavanje načela poverljivosti, a u određenim situacijama i obavezu da od načela poverljivosti odstupi.

 • Gresi i grešnici

  03 gresi

  Tema greha oduvek je bila intrigantna. Po najprihvaćenijoj definiciji - Greh je, zapravo, sve "ono" što je za religiju loše i/ili protivzakonito. U širem smislu, izvan religije, greh je opisivanje dela i nepromišljeno izgovorene misli koja narušava opšteprihvaćena moralna pravila.

 • Krivica i briga

  05c briga

  VRLINE I GRESI TRADICIONALNE PORODICE

  Krivica i briga, poput mitoloških bića tradicionalne porodice, kojima smo se, neznano kad i neznano zašto, obavezali da prinosimo žrtve, ponekad i svakodnevno, izranjaju na površinu u svakoj situaciji koja preti da nas rastereti, opusti, učini život ili trenutak lagodnim. Krivica i briga predstavljaju moćno oružje u odnosima, najčešće bez ikakveželje i namere da ikome zagorčamo život, već naprotiv, da ga unapredimo i olakšamo, ne sluteći da baš ta osećanja izazivaju potpuno suprotan efekat.

 • Ljubomora

  06 ljubomora

  Ljubomora, kao snažno neprijatno osećanje, javlja se u situacijama kada se suočavamo sa mogućim gubitkom ljubavi, odnosno partnerske veze. Ljubomora nastaje kada treba da sačuvamo nešto što smatramo vrednim, dragocenim. Iako se može javiti u svim vrstama relacija (pa čak i prema neživim objektima), obično se prvo misli na partnersku vezu, na ljubav. Upravo se ljubomora u emotivim vezama smatra najprisutnijom i najtežom. Doživljaj ljubomore, pa i sama pomisao da ćemo možda ostati bez nečeg dragocenog, a pre svega bez partnera, izaziva negativna osećanja poput anksioznosti, besa, pa i sramote.

 • Modaliteti psihofizičke relaksacije - Autogeni trening

  08 paraglide sunset

  Ne tako davno, naša zemlja je zauzimala veoma visoko mesto po (zlo) upotrebi sredstava za smirenje. Egzistencijalni, socijalni i drugi problemi, prepoznatljivi svakom čoveku, uzimaju svoj danak i kod nas. Sve češće se dešava da ubrzanje dnevnog življenja oblikuje čoveka, umesto da čovek oblikuje svoj dan. Kao i svaki drugi, tako i „brak“ sa stresom menja svakoga od nas.

 • O porodičnoj psihoterapiji

  2Aa usluge porodicna psihoterapijaPorodična terapija spada u grupu humanističkih psihoterapija, usmerena na porodicu kao celinu i njene sastavne elemente (brak, roditeljstvo, deca/“siblinzi“). Obuhvata rad sa pojedincem, parom i/ili porodicom koji mogu imati psihološko-psihijatrijske probleme u funkcionisanju i odnosima.
  Porodična terapija je generičko (opšte) ime za široku i heterogenu grupu pristupa (strukturalni, strateški, sistemski, narativni i sl.). U našoj sredini je veoma zastupljena sistemska porodična terapija, još od 80-tih godina XX veka.

 • O psihološkom savetovanju

  2B usluge savetovanje 03Savetovanje kao proces, metod i/ili tehniku srećemo u različitim profesijama. Možemo reći da nas od malih nogu roditelji i okruženje savetuju da “bolje” živimo, a potom i mi našu decu učimo istom kroz razne forme nuđenja saveta. U svom tom opštem i posebnom korišćenju termina savet/savetovanje ponekad i ne znamo i ne umemo da napravimo distinkciju šta radimo. Pokušaćemo da uokvirimo osnovne pojmove koji najčešće unose nejasnoću – savetovanje (counseling), vođenje (guidance) i davanja saveta (advice).

 • O REBT-u

  2Ab usluge psihoterapija REBTREBT (Racionalno – Emotivno – Bihejvioralna – Terapija) je kompleksan terapijski pristup u kom terapeut koristi veliki broj kognitivnih, emotivnih, bihejvioralnih i kompleksnih terapijskih postupaka i tehnika da bi proizveo željene promene. REBT pristup počiva na pretpostavci da nisu situacije same po sebi uzrok emocionalnih problema, već način na koji o tim situacijama razmišljamo.

 • Odoh sa društvom na more!

  07 odoh s drustvom na more

  Odoh sa društvom na more! (ili - Put ka samostalnosti)

  Počinje raspust i mnogi tinejdžeri kuju planove kako da objasne svojim roditeljima da je kucnuo čas da se otisnu na ostrvo samostalnosti, makar na kratko. Zašto da ne, pa drugi to već odavno čine i to bez ikakvih problema. Da, reći ćete. Nekima to jeste i lako i jednostavno da prihvate. Ali, postoji veliki broj roditelja koji provodi život strepeći upravo od ovog trenutka, od situacije u kojoj će pasti svi zaštitnički zidovi koje su podigli oko svojih potomaka, želeći da ih sačuvaju od svih mogućih poteškoća, rizika, loših iskustava, dok istovremeno, sasvim nesvesno, neguju njihovu nesamostalnost.

 • Radionica Autentična ličnost

  3Cb radionice autenticna licnostKada pitate nekoga „Ko si ti?“, gotovo svi će vam odgovoriti šta rade, koju funkciju obavljaju, koju ulogu imaju...ali vam neće reći ko su. Neće vam reći ko su jer u glavnom ne znaju. Znate li vi ko ste stvarno? Da li ćete sebe definisati svojom profesijom: Ja sam lekar, pravnik, psiholog...ili ulogom: ja sam majka, otac, deda...ili titulom - Direktor, Dr. Mr. , poslovođa...Ono što radite svakako je faktor onoga ko ste. Ali, postoji i mnogo dublji nivo vas, vaša stvarna, izvorna suština-vaša autentična ličnost.

 • Radionica Emocionalni koferi

  3Cb radionice emocionalni koferi 1EMOCIONALNI KOFERI (partnerski i porodični)

  On je drugačiji od svih, sasvim poseban, takvog još nisam srela! Sigurna sam da je „onaj pravi“!

  Takvu ženu još nisam sreo, neuporediva i specifična, svoja - a moja, ne verujem da postoji ijedna slična njoj… Siguran sam da je „ona prava“!

  To je trenutak upoznavanja, prepoznavanja i početka razvoja sličnosti, jer:
  Različitosti se privlače, ali – sličnosti ostaju zajedno!

 • Radionica Porodična komunikacija

  3Cc radionice porodicna komunikacija 1PORODIČNA KOMUNIKACIJA
  (ili -kako da svi budu zadovoljni, bez obzira ko je u pravu)

  Mi se volimo, ali nikad ne uspevamo da se dogovorimo! Svako vuče na svoju stranu i na kraju se posvađamo.
  Neću ja da popustim kad neće on/ona….
  Niko se ne pita kako se ja osećam…
  Mogao bi neko i mene da razume!
  Uostalom, ja sam uvek u pravu… tako se ispostavi!

  Jeste li nekad izgovorili ili makar pomislili nešto slično? Ako jeste, ova radionica je upravo za Vas!

 • Radionica Radikalno praštanje

  3Ce radionice radikalno prastanje 1RADIKALNO OPRAŠTANJE
  Oprost je između njih i Univerzuma. Moj posao je da ugovorim sastanak">

  Kazne, greške, propusti, gresi, pa onda krivice, kajanja, ljutnje i očajanja, kao i sva osećanja koja su u stanju da nas preplave svojom snagom i obesmisle nam bar i jedan osmeh tokom dana, a često se događa da nas onemoguće na mnogo dubljim nivoima i tokom dužeg vremenskog perioda. "Svaki svetac ima prošlost i svaki grešnik ima budućnost" - reči su Oskara Vajlda, mudre i duboko istinite za svako vreme.

 • Radionica Tajne

  3Cd radionica tajne drama medju namaTAJNE – DRAMA „MEĐU NAMA“

  Reći ću ti jednu tajnu… nikome ne smeš otkriti…
  Reći ću samo tebi – zato što ti beskrajno verujem!

  Tajne su sastavni deo svačijeg života. Da li nešto o nečemu ćutimo, sasvim ciljano krijemo ili postajemo spremni da kažemo „iskrivljenu“ istinu da bi određena informacija ostala zaštićena od drugih, uzrokovano je mnogim razlozima, a najčešće - temom tajne, ličnim karakteristikama, mogućim reakcijama okruženja…

 • Reči, misli, osećanja…

  02a reci misli osecanja

  Od ostalog živog sveta na planeti razlikujemo se prvenstveno po svesti i načinu sporazumevanja, dakle govoru.

  Govor, odnosno komunikacija je, dakle, naša prednost, naš dar, naš jedinstveni kapital. Sebi i sopstvenom načinu komuniciranja prilagođavamo druge vrste živih bića, učimo ih da reaguju na naše reči i glasove i u tome uspevamo! Koliko sam samo puta čula da cveće divno raste jer mu se peva! Da ne govorim o domaćim životinjama i čitavom spektru reči koje kućni ljubimac besprekorno savlada, bez da može i sam da ih reprodukuje.

 • Sindrom „praznog gnezda"

  10 sindrom gnezda

  U okviru životnih ciklusa porodica javljaju se i razvojne i nerazvojne krize. Jedna od specifičnih kriza koja se odnosi na roditeljski par u porodičnom sistemu je period kada potomci napuštaju roditeljski dom – postroditeljska porodica.

Inspirativne misli

 • 2bb0136742b1cbb44189c9f6fe222c45 800x800
 • 3ad7d255aaf6bc8bf51b55a43367a682 800x800
 • 5e0fe3ccf81929543e4accf17d20fab8 800x800
 • 841236ea351ba100c6a702137fc5c82a 800x800
 • 16592e0df320a956ad36526cb9cdb315 800x800
 • 937613b973a7f6c8d6c3c968be1962d3 800x800

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

 • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
 • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
 • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
 • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća