Modaliteti psihofizičke relaksacije - Autogeni trening

08 paraglide sunset

Ne tako davno, naša zemlja je zauzimala veoma visoko mesto po (zlo) upotrebi sredstava za smirenje. Egzistencijalni, socijalni i drugi problemi, prepoznatljivi svakom čoveku, uzimaju svoj danak i kod nas. Sve češće se dešava da ubrzanje dnevnog življenja oblikuje čoveka, umesto da čovek oblikuje svoj dan. Kao i svaki drugi, tako i „brak“ sa stresom menja svakoga od nas.

Pre nego što damo još jedan doprinos definicijama stresa, obratimo pažnju na jedan, sasvim običan, svakodnevni, dijalog:

- Kako si?

- Dobro sam.

Dve učtive osobe obavile su verbalnu formalnost. Verovatno ne sasvim iskrenu. Pozdravile su se pogledom, napola skrenutim u stranu i brzo preusmerile pažnju svako na svoje brige. Da, važno je brinuti. U time leži neka čudna magija preventive, kojoj se daje sve veći značaj. Bar tako mislimo. „Brinem za tebe (i to znači da ćeš biti dobro)!; Čuvaj se (ko se čuva i Bog ga čuva); Ne traži kavgu (Istrpi životne udarce), Ne žuri (strpljen-spašen).

Sve češće zaboravljamo da postojimo zbog sebe i za sebe, krijući se pod plaštom odgovornosti, žrtve, pa onda ambicije, karijere, porodice. Istina je uvek ista, bežeći od sebe i lične psihofizičke dobrobiti, ugrožavamo i sebe, svoju porodicu i sve sfere življenja kojima smo spremni da se „žrtvujemo“. Naravno, sve bismo radili drugačije, samo kada ne bi bilo stresa...

Stres je odgovor - reakcija našeg organizma i psihe na zahteve spoljne sredine kojima ne uspevamo da se prilagodimo u optimalnom roku. Stres ne možemo da izbegnemo, on je sastavni deo našeg života. Za sebe, svoje zdravlje i dobrobit ipak možemo nešto da naučimo – kako da mi upravljamo stresom, a ne on nama!

Kada se obaveze izdignu iznad mogućnosti, tada je trenutak da se mi izdignemo iznad obaveza.

Stanja svesti i Autogeni trening

Osim budnog stanja, spavanja i nekih patoloških stanja svesti, postoji i tzv hipnagogno stanje svesti (HSS). Svima poznat osećaj između sna i jave, čas kada samo što nismo zaspali, a budni smo, stanje u kom kreativnost i imaginativnost rastu bez ograničenja i kada nam sećanje nije narušeno, upravo je to stanje. HSS nastaje spontano, veoma kratko traje i spontano se prekida. Nauka se dugo bavi istraživanjem kako da poboljša i ubrza tehnike samouvođenja u HSS, zadržavanja u njemu i upravljanje sadržajima tokom boravka u HSS. Psiholog Čarls Tart sugerisao je da "često kada verujemo da duboko razmišljamo ili da smo koncentrisani, mi zapravo nakratko zapadamo u hipnagogno stanje i možda koristimo ovo izmenjeno stanje svesti za pojačanu kreativnost". HSS je tendencija ka biološki disponiranom stanju organizma.

Ulazak u HSS moguće je izvesti uz učitelja ili samostalno, uz poznavanje neke meditativne ili relaksacione tehnike kao što je Autogeni trening. Tokom HSS se ostvaruje uticaj na autonomni nervni sistem, menja se rad srca, disanja, krvnih sudova, u smislu poboljšanja rada svih organa.

Autogeni trening (AT)

AT tehniku je u prvoj polovini prošlog veka kreirao i razvio profesor i doktor psihijatrije Šulc, koji je u svojoj karijeri bio posebno posvećen lečenju psihosomatskih bolesti. Autogeni trening je moćna, savremena psihoterapijska tehnika za borbu sa stresom. Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. Zasnovan je na međuuslovljenosti mišićne i psihičke napetosti. Napetost poprečno prugastih mišića doprinosi uvećanju psihičke tenzije, koja opet uvećava napetost mišića, čime ulazimo u “kolo“ iz kog nije lako izaći, a koje najčešće vodi do uvećanja psiholoških ili somatskih tegoba. Praktikovanjem AT dolazi do promene fizioloških parametara. Frekvencija moždanih talasa se usporava na oko 10 Hz (okvir alfa talasa 8-13Hz). Dolazi do opuštanja poprečno prugastih mišića, širenja krvnih sudova što pospešuje cirkulaciju, uravnotežavanja disanja i ritma srca, kao i rada unutrašnjih organa, dok nam glava i misli ostaju „hladne“ odnosno osiguravaju realnost percepcije.

Autogeni trening se sastoji od savladavanja i praktikovanja šest osnovnih vežbi, nekoliko predvežbi i postvežbe. Polaznici uče kako da „isključe“ čula, odnosno kako da se oslobode nadražujućih efekata iz spoljne sredine. Svaku predvežbu i vežbu prati tematsko predavanje i objašnjavanje procesa koji se odigravaju u organizmu, kao i ciljeva koji se određenom vežbom postižu treba. Vežbe su koncipirane redosledom koji predstavlja prirodan sled aktiviranja fizioloških funkcija organizma.

Uvežbavanjem AT uspostavlja se ravnoteža između simatikusa i prasimpatikusa. Profesor Šulc i njegov saradnik Lute su to opisali kao aktiviranje telesne samoregulacije, svima urođene a zapuštene, koja za cilj ima oporavak i rehabilitaciju organizma.

Jednom naučene tehnike autogenog treninga, ostaju trajno zapamćene, naša sposobnost i praktično – alatka koju samostalnim izvođenjem bilo kada i bilo gde, možemo postići smanjenje napetosti, negativna dejstva stresa kom smo izloženi, ali i povećati radni, intelektualni, fizički i sportski učinak i time uvećati svoje svakolike potencijale. Možemo vežbati kod kuće, u kancelariji, u autobusu ili avionu, u bioskopu ili pred ispit, pa čak i u zubarskoj stolici.

Princip uvežbavanja Autogenog treninga

Prema dugogodišnjem iskustvu, Autogeni trening se najuspešnije savladava u grupnom radu, iako se ne isključuje mogućnost individualnog, porodičnog vežbanja. Najčešći korisnici ove tehnike, su preduzeća – povećanje efikasnosti, radnog kapaciteta, kreativnosti, kao i poboljšanje međuljudskih odnosa, samo su neki od benefita koji se postižu uvežbavanjem.

Kontraindikacija nema, izuzev kod osoba kod kojih se javljaju psihotična stranja, koje imaju epilepsiju, ozbiljnije poremećaje rada srca, osoba koje imaju dijabet tipa B, kao i kod osoba koje upotrebljavaju psihoaktivne supstance.

Autogeni trening se preporučuje svima:

 • koji su pod stresom, naporno rade i često doživljavaju ili hronično imaju situacije besa ili straha
 • zdravim ljudima radi postizanja bolje koncentracije, radne efikasnosti, stabilnijeg sna i relaksacije
 • u situacijama kada je potrebno više angažovati intelektualne potencijale u svim uzrastima
 • kod kojih postoji psihogeni sterilitet
 • koji pate od posttraumatskog stresa
 • koji imaju panične napade, koji su u procesu odvikavanja od bolesti zavisnosti, koji imaju depresiju…
 • koji se bave sportovima koji zahtevaju duboku koncentraciju i sposobnost održavanja pažnje u dužem vremenskom periodu na jednom sadržaju
 • svima koji imaju povećanje mentalnih aktivnosti, đacima, studentima...,
 • u cilju prevencije ili lečenja psihosomatskih bolesti

Šta se postiže uvežbavanjem autogenog treninga?

 • unutrašnja stabilnost i mir, uravnotežavanje raspoloženja - sposobnost upravljanja stresom, - smanjenje ili eliminacija psihosomatskih oboljenja, kao i tegoba poput nesanice, „lupanja srca“, stezanje u grudima,
 • postiže se smanjenje strahova, nervoze, tenzije, otklanjaju se ili bitno umanjuju psihosomatske tegobe kao što je migrena, stezanje u grudima
 • sposobnost opuštanja,
 • normalizacija disanja, poboljšava se kvalitet sna i spavanja - skraćuje se (ili produžava) potreba za spavanjem
 • bolja fizička kondicija - uvećava se nivo psihofizičke relaksacije,
 • smanjuje se anksioznost, fizička napetost, trema…
 • smanjuje se broj otkucaja srca u minuti nakon dužeg vežbanja i tako se stabilizuje puls,
 • pritisak se normalizuje,
 • podiže se prag osetljivosti na bol,
 • svojevoljno se lakše podnosi hladnoća,
 • postiže se bolja cirkulacija,
 • poboljšava se koncentracija, pažnja kao i perceptivne sposobnosti, povišava se nivo efikasnosti većine intelektualnih funkcija...

Šta kažu istraživanja i nauka?

08 modaliteti psihofizicke relaksacijePored svetskih naučnih istraživanja koja su mnogo puta već utvrdila i potvrdila sve dobrobiti autogenog treninga, sve češće se i kod nas rade istraživanja. Osim dokazanog dejstva na sniženje visokog krvnog pritiska (sistolnog i dijastolnog arterijskog pritiska i vrednosti arterijskog pulsa), biohemijskom analizom je ustanovljeno sniženje holesterola i kortizola, triglicerida, slobodnih masnih kiselina. Posebno su značajni rezultati studija u kojima se nedvosmisleno utvrdilo da relaksacioni trening deluje na opadanje nivoa salivatornogkortizola koga još nazivaju i “hormonom stresa”. Svi rezultati su ostali na postignutim vrednostima i nakon šest meseci, utvrđeno je ponovnim merenjem svih parametara. Veoma značajnim se čini efikasnost umanjenja učinka stresa na individuu, kao i olakšavanje prilagođavanja na stres, što je dokazano fiziološkim pokazateljima poremećaja prilagođavanja i kod dece i kod odraslih (Istraživanja Instituta za psihijatriju, Klinički centar, Beograd).

 

U svom osnovnom obliku, autogeni trening je koncipiran na deset do petnaest susreta na kojima se uvežbavaju osnovne vežbe AT. Grupni pristup je svakako metod izbora za AT i grupa, tokom sastajanja, razvije svoju dinamiku i određenu bliskost, koja ipak biva kontrolisana činjenicom da će se nakon određenog broja susreta polaznici kursa pozdraviti i možda se nikada više neće videti. Svako je na seminar došao sa određenim ciljem, a pre svega da nauči jednu od tehnika savladavanja stresa i svih posledica koje stres može doneti.“Menadžeskifitnes“, kako se često naziva AT, ponekad biraju osobe koje, na samom početku bar, nemaju izraženu spremnost da razvijaju nove odnose, da izdvajaju dodatno vreme iz svog tesnog rasporeda za okupljanje, druženje, diskusiju... Ali se upravo od tih osoba, pred kraj seminara, čuje pitanje – da li postoji mogućnost nekog barem povremenog okupljanja, razmene iskustva, utvrđivanje vežbanja, razgovora o utiscima, doživljenom... Upravo u tome i jeste srž ili, bolje reći, poseban, viši nivo rada sa ovom specifičnom tehnikom psihofizičke relaksacije.

Sad ćemo opisati zašto i kako se to dešava. Tokom autogenog treninga dolazi do razmene informacija sa subdominantnom hemisferom, oslobađaju se emocije i nastupa oslobađanje jednog dela nesvesnog, najčešće potisnutog sadržaja. Mnogi vežbači bivaju fascinirani sadržajem i raznovrsnošću asocijacija koje počinju da naviru tokom vežbanja, odnosno tokom boravka u hipnagognom stanju svesti. Psihofizičko opuštanje, kao početni efekat vežbanja, dodatno doprinosi uvećanju kreativnosti i spremnosti da se analiziraju novonastali sadržaji i ideje.

Nakon savladavanja celog programa, vežbač će moći dodatno da razvija kreativnost, kao i da prati čitav spektar asocijacija koje mu „dolaze“ u vidu slika i/ili misli. Prolazeći kroz proces vežbač uvećava samospoznaju i bazične sposobnosti za upravljanje emocijama. Savladavanje autogenog treninga istovremeno ojačavaju se i bazične emocionalne kompetencije, podstiče se unutrašnji rast i razvoj koji za cilj ima ostvarenje punih ličnih potencijala sposobnosti za ljubav i rad.


Inspirativne misli

 • 2bb0136742b1cbb44189c9f6fe222c45 800x800
 • 3ad7d255aaf6bc8bf51b55a43367a682 800x800
 • 5e0fe3ccf81929543e4accf17d20fab8 800x800
 • 841236ea351ba100c6a702137fc5c82a 800x800
 • 16592e0df320a956ad36526cb9cdb315 800x800
 • 937613b973a7f6c8d6c3c968be1962d3 800x800

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

 • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
 • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
 • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
 • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća