Da li su naše tajne sigurne?

11 tajne

Poverenje i poverljivost u odnosu klijent – terapeut

Načelo ili pravilo poverljivosti predstavlja sasvim poseban nivo terapijskog procesa koji je umrežen sa terapijskim odnosom i uspostavljenim poverenjem. Od posebnog je značaja da se svi učesnici terapije slože koji princip poverljivosti će biti zastupljen, izvan zakonskih normi koje obavezuju terapeuta na uvažavanje načela poverljivosti, a u određenim situacijama i obavezu da od načela poverljivosti odstupi.

Terapeuti imaju etičku obavezu poverljivosti, odnosno obavezu da informacije dobijene u terapijskom setingu od klijenata ne postanu dostupne ikome. Lični podaci, kao i svaka informacija o osobi koju ta osoba doživljava kao ličnu, ima osnov da se smatra poverljivom, osim okolnosti kada zakon nalaže suprotno (u situacijama suicida/homocida - obelodanjivanje informacija i svih potrebnih podataka zakon nalaže u slučajevima procene da postoji životna opasnost po samog klijenta ili po druge od strane klijenta, kao i u slučajevima zlostavljanja).

Ostale informacije i podaci su zaštićeni načelom poverljivosti, sve što se odvija u terapijskom setingu je poverljivo; a sva druga lica, kojima su podaci dostupni, takođe su u obavezi čuvanja profesionalne tajne. Razgovor i definisanje stavova o poverljivosti dogovora se na samom početku terapije. Klijent(i) i terapeut mogu napraviti terapijski ugovor i/ili dogovor, a dogovor će sadržati i usklađene stavove o pitanju poverljivosti.

Poverljivost u radu sa porodicom

11a tajneEtičke dileme, kada se radi o načelu poverljivosti, u radu sa porodicom su kompleksnije od etičkih dilema u individualnoj terapiji. Takođe se na drugačiji način pristupa i ovom pitanju u odnosu na to da li je terapija samo partnerska ili na sesije dolaze i drugi članovi porodice, deca, a ponekad i članovi šireg porodičnog sistema. Ako uzmemo u obzir da je terapijski odnos, veza koju terapeut stvara sa celom porodicom, ali i sa svakim članom posebno, dolazio sam ili ne, temelj koji treba da bude dovoljno čvrst da izdrži sve faze terapijskog procesa, izvesno je da je od presudnog značaja da klijenti imaju osećaj poverenja, verovanje u terapeutovu kompetentnost, pozitivna očekivanja saradnje i učešća i jasan dogovor o poverljivosti informacija.


Inspirativne misli

 • 2bb0136742b1cbb44189c9f6fe222c45 800x800
 • 3ad7d255aaf6bc8bf51b55a43367a682 800x800
 • 5e0fe3ccf81929543e4accf17d20fab8 800x800
 • 841236ea351ba100c6a702137fc5c82a 800x800
 • 16592e0df320a956ad36526cb9cdb315 800x800
 • 937613b973a7f6c8d6c3c968be1962d3 800x800

Dragana Deh

thumb photo dragana deh

 • Msc primenjene psihologije, psihoterapeut sistemske porodične terapije
 • MA Life coach integrativnog psihodinamskog metoda
 • Osnivač i direktor udruženja za psihološke treninge i edukaciju, savetovališta „PsihoOaza“.
 • Nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije, Departman za psihologiju u Beogradu.

Detaljnije

Kontaktirajte nas

PsihoOaza
Knjeginje Zorke 50
Beograd
Tel.: +381 (0)65 23 555 32
E-mail: dragana@psihooaza.com
E-mail: office@psihooaza.com

Pošaljite nam poruku

Naša ponuda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prethodno Sledeće

On-Line Savetovanje

Za sve koji nemaju mogućnosti da dođu na terapiju, savetovanje ili koučing, otvorili smo mogućnost on-line savetovanja (skype). Mogućnost da o svojim poteškoćama porazgovarate na maternjem jeziku, bez jezičkih barijera i bez brige da li razume Vas, Vaše običaje, potrebe, navike – sada je pred Vama.

Zakažite termin!

Savetovanje

Savetovanje se primenjuje u radu sa osobama koje imaju poteškoća i žele dana nađu rešenje, a cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema.

Više o Savetovanju

Psihoterapija

Psihoterapija je postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Cilj psihoterapije je da klijenta oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti u svim oblastima življenja. Pristup: individualni, grupni, partnerski i porodični.

Više o Psihoterapiji

Lajf Koučing

Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost.

Više o Lajf Koučingu

Autogeni Trening

Trening predstavlja integraciju odabranih praktičnih relaksacionih postupaka, čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija. To je terapeutska tehnika psihofizičke relaksacije koja je inspirisana istočnjačkim tehnikama meditacije i joge.

Više o Autogenom Treningu

Asertivni Trening

Asertivni trening je namenjen svim ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju, da ovladaju veštinama dobrog sagovorništva i nauče kako da ostvare/poboljšaju odnose sa okruženjem i istovremeno razviju /uvećaju osećaj samopouzdanja i samopoštovanja.

Više o Asertivnom Treningu

Predbračno Savetovalište

Mesto gde se osobe mogu osnažiti, osposobiti i pripremiti za kvalitetan i uspešan bračni/partnerski odnos Nepripremljenost za brak se ogleda u većem procentu razvoda, "izbegavanju" zasnivanja bračne zajednice, spektru zabluda o partnerskoj ljubavi, seksualnosti i komunikaciji. Stručne osobe će pomoći mladima, ali i onima koji žele da ponovo stupe u brak da obrade i prorade svoja uverenja, stavove i očekivanja od braka.

Više o Savetovanju

Roditeljstvo

Većina roditelja ima želju da svojoj deci pruži najbolje od sebe što ima, ali se u tom davanju često naprave prepreke i zastoji. Ovaj kompleksan zadatak se odvija kroz dugačak proces življenja, stoga je potrebno pomoći roditeljima da ojačaju emocionalno i kognitivno za takve aktivnosti na razvojnom putu deteta.

Više o Porodičnoj psihoterapiji

Ponuda za preduzeća

Supervizija tima doprinosi poboljšanju klime u timu kroz kvalitetniju saradnju, efikasnost i rad svih članova tima. Osvetljavanjem proteklih dešavanja u timu, utičemo na povećanje kompetentnosti u budućnosti.

Više o Ponudi za preduzeća